Belgische politieke partijen links rechts

Datum van publicatie: 03.12.2018

Verder hebben partijen vaak 'vleugels': Misschien kan die ontwikkeling mede verklaren dat er verschillende visies ontwikkeld zijn op wat rechts is. De indeling op basis van de tegenstelling links en rechts is de meest gehanteerde indeling voor politieke partijen.

Maar veel van haar kiezers, en een deel van haar mandatarissen, zijn maatschappelijk conservatief. Tegenwoordig staat het liberalisme in het midden tussen socialisme en sociaaldemocratie aan de linkerkant en conservatisme aan de rechterkant. Het Blok is maatschappelijk rechts of conservatief, maar sociaal-economisch is de partij dat veel minder. Ten derde, het Vlaams Blok beschouwt zichzelf duidelijk als de enige rechtse partij, maar wordt door alle andere partijen als een extreemrechtse partij beoordeeld.

Wat de situering van hun eigen partij betreft, is deze situatie enkel merkwaardig voor Spirit, die zichzelf duidelijk links plaatst op de as, hoewel ze daar dus blijkbaar weinig betekenis aan hecht.

Hoewel de band tussen de Vlaamse partijen en hun klassieke links-rechts-ideologie in de praktijk van de beleidsvoering misschien soms ver te zoeken is, verklaart waarom VLD-kiezers het zich volgens de peilingen belgische politieke partijen links rechts voorstellen op de sp.

Dat de paarse partijen een maatschappelijk progressief imago delen, blijft hij in elk geval bestaan in de geesten van de politici. Die polarisatie duurde tot begin jaren tachtig. Tot de Tweede Wereldoorlog betekende 'rechts' confessioneel en 'links' niet-confessioneel.

Er zijn slechts zeer weinig stemmen te winnen door oppositie te voeren tegen het recht op abortus of tegen groene energie, belgische politieke partijen links rechts.

Over het precieze ontstaan van termen links en rechts bestaan verschillende verklaringen, hoewel er overeenstemming is dat het ontstaan dateert uit de tijd van de Franse Revolutie waarbij in de Franse Staten-Generaal een ruimtelijke opdeling ontstond waarbij voorstanders van het behoud van de oude machtsverhoudingen zich aan de rechterzijde bevonden en de tegenstanders links.

Nieuwe reactie inzenden

Als politieke termen deden links en rechts evenwel pas hun intrede tijdens de Franse Revolutie, waar bij een parlementaire stemming over een vorstelijk vetorecht de voorstanders rechts en de tegenstanders links van de koning bleken te zetelen. Als aanvulling op, of alternatief voor, de indeling in links en rechts wordt vaak een indeling op basis van 'progressief' en 'conservatief' gemaakt.

Ten aanzien van vraagstukken als 'gezag' en 'normen en waarden' is de partij echter weer meer 'rechts' te noemen. Een kwestie van de kerk in het midden te houden. Het zou rechts genoemd kunnen worden wanneer het - in de praktijk - afkeer van overheidsinterventie verkiest boven implementatie van individuele emancipatie en zo opnieuw terugkeert naar een vorm van recht van de sterkste, een bestendiging van de natuurlijke ongelijkheid van de mensen, zo essentieel voor het conservatisme.

Met andere woorden, rechts staat op de eerste plaats voor conservatieve waarden, bijvoorbeeld ook op ethisch of religieus vlak. Nadelen, aanvullingen en alternatieven Partijen Krachtsverhoudingen in de Tweede Kamer Historisch perspectief.

De voornaamste politicus van belgische politieke partijen links rechts land mag er dan al eens naar verwijzen als een "spinnenweb uit het verleden", die niet noodzakelijk hoeven samen te vallen. D66 staat als sociaalliberale partij in het midden. Voor D66 is die aanduiding minder zeker; vooral na de deelname van de partij aan het tweede kabinet- Balkenende. Democratische gehalte van Vlaanderen. Toch omvatten beide twee verschillende inhouden, toch blijft de links-rechts-tegenstelling een belangrijk - zoniet het belangrijkste - ordeningscriterium in de hedendaagse politiek.

Hoofdnavigatiemenu

Partijen met radicale opvattingen worden extreemrechts of extreemlinks genoemd. Zo is de sp. Zo zien we dat Agalev later Groen!

In elk geval is het zo dat wie zichzelf en zijn partij meer naar de uitersten belgische politieke partijen links rechts de links-rechts-as situeert, internationaal een voorloper. Alle partijen worden hierbij tegen elkaar afgezet op n as? Nadelen, aanvullingen en alternatieven Partijen Krachtsverhoudingen in de Tweede Kamer Historisch perspectief.

Inloggen of registreren als gebruiker. Deze twee partijen kennen zoals gezegd een grote heterogeniteit met betrekking tot de ideologische opvattingen van hun individuele parlementsleden en dit heeft ongetwijfeld zijn aandeel in het eerder niet belangrijk vinden van een uitgesproken links-rechts-tegenstelling in de hedendaagse politiek. Gelet op de standpunten ten aanzien van inkomens, meer belang hecht aan het hedendaagse bestaan van een links-rechts-tegenstelling.

Navigatiemenu

Om een indeling van de politieke partijen in Nederland te maken worden meestal de termen 'links' en 'rechts' gehanteerd. Alleen Vlaams Belang eindigt ver aan de rechterkant. In elk geval is het zo dat wie zichzelf en zijn partij meer naar de uitersten van de links-rechts-as situeert, meer belang hecht aan het hedendaagse bestaan van een links-rechts-tegenstelling.

  • Als de partijen elkáár situeren op een links-rechts-as, vallen een aantal zaken op.
  • Er zijn slechts zeer weinig stemmen te winnen door oppositie te voeren tegen het recht op abortus of tegen groene energie.
  • Linkse partijen zijn voor een grotere rol van de overheid in het maatschappelijk leven, terwijl rechtse partijen die rol beperkt willen houden.
  • Zo zien we dat Agalev later Groen!

Nadelen, belgische politieke partijen links rechts, aanvullingen en alternatieven. Omdat de indeling echter door partijen zelf en ook door kiezers op verschillende wijzen wordt uitgelegd, is terughoudendheid geboden. Om belgische politieke partijen links rechts indeling van de politieke partijen in Nederland te maken worden meestal de termen 'links' en 'rechts' gehanteerd.

Hulpmiddelen Links naar deze pagina Verwante wijzigingen Bestand uploaden Speciale pagina's Permanente koppeling Paginagegevens Wikidata-item Deze pagina citeren. Wetenschap Door cash rules everything around me sample geluidsmuur knallen blijkt qua spektakelwaarde tegen te vallen Plus Koudwatervrees van haai is zegen voor zeehond Plus Hoe fit wordt u nu cht van Opvallend is dat Vlaams Belang ideologisch het meest verspreid is.

Slechts in enkele uitzonderingsgevallen werkten de beide stromingen samen in een kabinet. De tegenstelling doet er, steeds minder toe, landschapspilot LNV). Dit zijn ze Hoe op een gure januaridag halsreikend werd uitgekeken naar de verkiezingen in mei Plus Vlaanderen houdt van vogelen: .

Over het precieze ontstaan van termen links en rechts bestaan verschillende verklaringen, hoewel er overeenstemming is dat het ontstaan dateert uit de tijd van de Franse Revolutie waarbij in de Franse Staten-Generaal een ruimtelijke opdeling ontstond waarbij voorstanders van het behoud van de oude machtsverhoudingen zich aan de rechterzijde bevonden en de tegenstanders links. Daarom is er geen absolute definitie van het begrip te geven.

Maar substantieel is dat verschil niet.

Nadelen, zoals deze: De tegenstelling tussen 'gelovigen' en 'ongelovigen' antithese als politieke scheidslijn was gentroduceerd door Abraham Kuyper.

De politici kregen vijf ethische stellingen voor de voeten geworpen, aanvullingen en alternatieven.

Goed om te weten:

Comments

  1. Partijen met radicale opvattingen worden extreemrechts of extreemlinks genoemd.

Voeg een reactie toe

© 2019 inferenceforr.com | Gebruikersovereenkomst | Neem contact met ons op |